23, 24 & 25
april 2024

DINSDAG 10 MEI

INFOPOL I XPO112 VERWELKOMT DE STATEN-GENERAAL VAN DE POLITIE

Het huidig politiemodel komt na 20 jaar steeds meer onder druk te staan. De politiewerking wordt uitgedaagd door nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De Minister van Binnenlandse Zaken nam daarom samen met een aantal sleutelpartners het initiatief om een Staten-Generaal van de Politie te organiseren.

Wat is de Staten-Generaal van de Politie?

De Staten-Generaal van de Politie is een overkoepelend en verbindend project dat alle relevante activiteiten van de sleutelpartners en belanghebbenden samenbrengt. Het brengt de uitdagingen van de politie in beeld en doet beleidsaanbevelingen. Het einddoel is te komen tot een meer moderne en dynamische politie op basis van een vernieuwde visie en aanpak. De sleutelpartners en belanghebbenden slaan hiermee de handen in elkaar om te komen tot de politie van de toekomst.

Wanneer?

Op dinsdag 10 mei 2022 wordt een tussentijdse stand van zaken gegeven tijdens INFOPOL I XPO112, dit in aanwezigheid van de Minister van Binnenlandse Zaken alsook alle sleutelpartners en belanghebbenden. Na afloop van het event wordt een bezoek aan INFOPOL I XPO112 ingepland.

Sleutelpartners

De Minister van Binnenlandse Zaken werkt samen met een aantal sleutelpartners. Deze leveren de nodige expertise aan en nemen een groot deel van de inhoudelijke activiteiten voor hun rekening. Dit in de vorm van rondetafelgesprekken, seminaries, studiedagen en workshops. 

Sleutelpartners:

De vzw Centrum voor Politiestudies (CPS)

De vzw Circle of Police Leadership (CPL)

De vzw Centre d’études de la police (CEP)

Het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie (CC GPI)

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken (ADVP)

 

Enkel op uitnodiging.

WOENSDAG 11 MEI

STUDIENAMIDDAG: NEW WAY OF PROTESTING (NWoP)

Sinds de jaren ‘90 werkt de politie tijdens betogingen volgens een ‘genegotieerd beheer van de openbare ruimte’ (=GBOR). De laatste tijd is er echter met de sociale media een nieuwe problematiek opgedoken: de New Way of Protesting met de gele hesjes in Frankrijk, de klimaatbetogingen bij ons, Black Lives matter, La Boum en de anti-CST-betogingen. De politie moet het hoofd bieden aan deze nieuwe manier van protesteren. Daarom werd dit begrip als strategische doelstelling weerhouden in het kader van het programma politioneel beheer van de openbare ruimte van het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en is het ook opgenomen in de algemene beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken. Bovendien werd in 2021 rond dit thema een werkgroep opgericht binnen de geïntegreerde politie om met concrete acties en aanbevelingen te komen in 2025. Tijdens de studienamiddag NWoP zullen heel wat pertinente issues aan bod komen:

  • welke uitdagingen brengt NwoP met zich mee voor het ‘genegotieerd beheer van de openbare ruimte’ (GBOR)? 
  • Welke rol vervult de administratieve overheid en wat is haar visie op NwoP? 
  • Waaruit bestaat een nieuwe politionele aanpak van NwoP?
  • Hoe gaan landen in vergelijkbare situaties hiermee om?

 

13:00 – 13:15

Voorstelling CPL + intro studienamiddag NWoP

Circle of Police Leadership is een reflectieplatform voor leidinggevende politieambtenaren en CALOG-medewerkers van niveau A. Een organisatie waar leidinggevenden elkaar kunnen ontmoeten zonder geografische of functionele beperkingen. CPL wil een constructieve bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle politiezorg en het politiebeleid mee ondersteunen.

Duiding van het thema ‘NWoP’: betogingen die resulteren in nodeloos geweld zien we recentelijk steeds vaker optreden. De fundamentele democratische spelregels lijken weg te vallen. Een nieuwe politionele aanpak moet worden ontwikkeld vanuit de principes van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (GBOR).

Spreker: J-L Dalle - voorzitter CPL - Korpschef Politiezone Gavers

Taal: NL

 

13:20 – 13:50

Algemeen kader waarom en hoe burgers protesteren

Waarom en hoe protesteren burgers?  Welke fenomenen triggeren hen?  Waarom en hoe manifesteert zich een verschuiving in de openbare ordehandhaving? Wat is er anders? Hoe kan de politie hierop inspelen?

Spreker: Evelien De Pauw - onderzoeker & docent Vives University College

Taal: NL

 

13:55 – 14:25
GBOR en NWoP op het terrein
Hoe wordt het genegotieerd beheer van de openbare ruimte in de praktijk omgezet in een grote stad bij het voorbereiden, het uitvoeren en de nazorg van grote ordediensten.

Spreker: Daniël Van Calck – Commissaris - Dossierbeheerder Manifestaties - Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene
Taal: NL

 


14:30 – 15:00

Limieten van GBOR in het kader van NWoP
Aftoetsen van de limieten van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (GBOR) in het kader van NWoP.
Spreker: Aline Lefèvre - Hoofdcommissaris Directie Interventies - Politiezone Brussel Hoofdstad – Elsene

Taal: FR

 


15:05 – 15:35

Informatiebeheer in het kader van NWoP

De wet op het politieambt, de richtlijnen en werkmethodes schrijven voor dat het informatiebeheer rond evenementen gecontroleerd moet gebeuren. De lokale politie speelt vandaag de dag een sleutelrol in het genegotieerde beheer van de openbare ruimte. Over welke middelen beschikken de politiediensten en administratieve autoriteiten om de omvang van een evenement en de benodigde veiligheidsmiddelen te beoordelen wanneer het onmogelijk is om met de organisator van een manifestatie te overleggen?

Spreker: Laurent Van Doren - Korpschef politiezone Charleroi
Taal: FR

 

15:40 – 16:10

NWoP in USA - Informatiegaring en herkenning van pre-aanvalsindicatoren bij gewelddadige betogingen in USA

Informatieverzameling en voorspellende indicatoren van aanvallen, aan de hand waarvan de FBI zich voorbereidde op sporen met hoge prioriteit, die hadden kunnen ontaarden in gewelddadige activiteit. 

Spreker: Jaimie E. Rohrbaugh - Assistant Special Agent in charge - FBI Minneapolis (USA)

Taal: ENG

 

16:15 – 16:45

Rol en visie van de administratieve overheid op de NWoP

Als hoeder van de openbare orde vervult de burgemeester een belangrijke rol. Burgemeester Charles Picqué licht toe hoe hij die taak samen met de politiediensten realiseert.


Spreker: Charles Picqué - Burgemeester Sint-Gillis
Taal: FR

17:00

Einde


 

DOORLOPEND

 

Deze website gebruikt cookies om je een betere ervaring te bieden terwijl je deze site bezoekt. Meer info over cookies

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Instellingen wissen